Obvestilo o vpisu v vrtec

Objavljeno: 31. januar 2019

 

Mestna občina Ljubljana obvešča o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2019/2020.

Vpis bo potekal v vrtcu vsak delovni dan od 1. do 15. marca 2019 v času uradnih ur,

v četrtek, 7. in 14. marca 2019, pa do 18. ure.

Vlogo oddajo:

• starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec,

• starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol.l. 2018/19,

• starši, ki so vlogo oddali po 16.3.2018 in otrok ni sprejet v vrtec,

• starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL.

Priloge:
Obvestilo o poteku vpisa (Word, 31 KB)