Srečanja Šole za starše

Objavljeno: 27. september 2018

ODPOVEDANO
od 17.00 do 18.30
Bogdan Polajner, Združenje Bonding psihoterapevtov Slovenije, Vloga staršev pri krepitvi čustvene inteligentnosti otrok

13.11.2018
od 17.00 do 18.30
Center Platea, Lea Beznik, Kako pomagati otroku do samozavesti

ODPOVEDANO
od 17.00 do 18.30
Bogdan Polajner, Združenje Bonding psihoterapevtov Slovenije, Krepitev komunikacije in dobrih odnosov v družini


Strokovna srečanja za starše, ki jih sofinancira MOL, Urad za preprečevanje zasvojenosti, predstavljajo kvalitetno dopolnitev oblikam sodelovanja, ki jih vrtec že sam organizira in tudi izvaja (pogovorne urice s starši, igralne urice, delavnice za starše in otroke, roditeljski sestanki, okrogle mize na določeno strokovno temo).

Srečanja predstavljajo stalno obliko sodelovanja s starši, kjer lahko pod strokovnim vodstvom spregovorijo o svojih izkušnjah ter izpostavijo vprašanja in dileme, ki se jim pojavljajo pri vzgoji otrok. V tem šolskem letu bodo organizirana srečanja pod vodstvom Združenja Bonding psihoterapevtov Slovenije in Centra Platea. Namen teh srečanj je vzpodbuditev staršev k reflektiranju lastne vloge, ter pomoč pri oblikovanju lastne filozofije vzgoje in podkrepitev za ustrezna vzgojna ravnanja.

Vabljeni!