Voda

Izvajalec projekta: Projektna dejavnost strokovnih delavcev enote Puharjeva, izpeljana v sodelovanju z zunanjimi izvajalci in bližnjimi ustanovami, sofinancirana s sredstvi, pridobljenimi na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2016.

Trajanje projekta: 2016

Otroci so se skozi vsakodnevne dejavnosti seznanjali s pomenom vode. Vzgojiteljice so vključile vodo v različne dejavnosti, ki so predstavljale pomemben korak v samostojni skrbi otrok zase. Urili so se v spretnosti samostojnega pitja vode iz kozarcev in samostojnega umivanja rok v umivalnici. Skrbeli so za urejenost igralnice, z mokro krpo so brisali mize, zalivali rože v igralnici. Vodo so uporabljali tudi pri igri v kotičku dom, ko so prali in sušili oblačila iz kotička, ter kopali dojenčke. V okviru dejavnosti Kuharski mojstri so pripravili so limonado in sadni sladoled. Igrali so se z vodo v koritih, prelivali, polnili, praznili so različne posode, uporabljali mlinčke, lijake in cedila. Na igrišče in v Tivoli so hodili v vseh letnih časih in vremenskih razmerah. Opazovali so dež in poslušali njegovo šumenje. Ob rahlem dežju so odšli na sprehod in čofotali po lužah, pri čemer so neizmerno uživali. Pozimi so se igrali s snegom v igralnici, risali s prstnimi barvami po snegu, zamrzovali vodo v različne oblike. Uprizorili so ples snežink ob glasbi po opazovanju sneženja. V parku so opazovali različne fontane, vodnjake, vodne kanale, bajer in pitnike vode. Sprehodili so se po mokri rosni travi in ugotavljali, zakaj imajo mokre čevlje. Pridobivali so nove izkušnje o lastnostih vode, spoznavali kaj potone in kaj plava v vodi, spoznavali odnose med vzrokom in posledico. Kam izgine luža, ko posije sonce, kako nastane led in se stopi sneg. Veliko so prepevali in igrali na različne male ritmične inštrumente. Spoznavali so glasbila, s katerimi so ponazarjali zvoke vode. Navdušeni so bili nad oceanskim bobnom in dežno palico. Naučili so se pesmi Moj čolniček, deklamacij Dežek, Miha in žaba, Tri luže, Prve kapljice dežja, ljudsko pesem in ples Ob bistrem potočku je mlin, ... Prebirali so različne pravljice in zgodbe, med njimi Mavrično ribico, Kozo Cilko in kdo je popil vodo, Umivanje je pustolovščina, Potovanje vodne kapljice. Ogledali so si predstavo gledališča AEIOU, Glavo dol – Noge gor. Ob zaključku šolskega leta, so na prireditvi Živ Žav vzgojiteljice pripravile različne dejavnosti in delavnice z vodno tematiko. Otroci so slikali z vodo in opazovali sledi na dvorišču, lovili ribe na magnetni princip, slikali s tehniko »mokro na mokro«, spuščali milne mehurčke, pretakali vodo skozi mlinčke, lijake in druge posode.