Dodatni programi

Dodatni in obogatitveni programi so nadstandardni programi vrtca, sprejeti na Svetu zavoda Vrtca dr. France Prešeren. Podrobneje jih predstavimo staršem na prvih srečanjih. Izvajajo jih strokovni delavci ali zunanji sodelavci.

Obogatitvene dejavnosti izvajamo integrirano z osnovnim programom v poslovnem času vrtca. Vanje so vključeni vsi otroci v skupini, izvajajo pa jih strokovni delavci vrtca:

 • pevski zbor;
 • lutkovne predstave v izvedbi strokovnih delavcev vrtca;
 • ure pravljic;
 • Palček Bralček;
 • Mali sonček;
 • naravoslovne delavnice;
 • obiski umetnikov v oddelkih;
 • obisk kulturnih, umetniških in drugih inštitucij;
 • izleti, praznovanja;
 • razstave izdelkov otrok;
 • prireditve;
 • delavnice za otroke in starše, zaključne prireditve.

Dodatni programi v organizaciji zunanjih sodelavcev se izvajajo v prostorih vrtca v popoldanskem času (razen športnih programov). Vsebine dodatnih programov finančno bremenijo starše, in sicer na podlagi predhodnih pisnih prijav:

 • urice angleškega jezika;
 • plesne urice Biba;
 • Etnika;
 • Lutkovni abonma.

Letovanje, zimovanje, "Vrtec na vasi" in "Vrtec v planinah" izvajajo strokovni delavci vrtca, po predhodno načrtovanem lastnem programu. Dejavnosti stroškovno bremenijo starše, ki podpišejo pogodbo z zunanjim, stalnim organizatorjem.