Prilagojen program

Znotraj rednih oddelkov vrtca se otrokom s posebnimi potrebami nudi:

  • pomoč, ki poteka v skladu z individualnim načrtom pomoči družini ali zapisnikom multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo Okrožnica MIZŠ glede zgodnje obravnave
  • program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, na podlagi ustrezne Odločbe o usmerjanju, ki jo je izdala območna enota Zavoda za šolstvo.

Običajno dodatno strokovno pomoč izvaja mobilni specialni pedagog, ki sodeluje z vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja. Obseg dodatne strokovne pomoči je določen z Odločbo oz. Individualnim načrtom/Zapisnikom multidisciplinarnega tima. Izvaja se individualno ali v manjši skupini, v oddelku ali izven njega. Za vsakega otroka s posebnimi potrebami ravnateljica imenuje strokovno skupino, ki skupaj s starši otroka, oblikuje Individualiziran vzgojno izobraževalni program.

Če opažate, da ima vaš otrok težave, vam svetujemo, da se o tem najprej pogovorite z vzgojiteljico. Za informacijo in nasvet se lahko obrnete na svetovalno delavko in ravnateljico vrtca. Pomembno je, da se težave odpravijo čim prej, ko otroku še ne povzročajo večjih stisk in občutka neuspeha. Lahko gre le za prehodne težave in je potreben krajši čas obravnave. Z individualnim pristopom in posebnimi metodami specialni pedagog otroka ustrezno motivira in mu pomaga preseči težave, ki bi ga sicer lahko ovirale pri nadaljnjem šolanju in v življenju. Cilj zgodnje obravnave v otroštvu je čim prejšnji odziv na potrebe otroka in nudenje ustrezne podpore družini.