Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti glede skladnosti spletišča Vrtca dr. France Prešeren z zakonom ZDSMA

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.

Na spletni strani Vrtca dr. France Prešeren www.vrtec-francepreseren.si so izvedene prilagoditve, ki so jo zavezanci po ZDMSA dolžni urediti do 23. septembra 2020. Z lastnim vtičnikom, nivo AA WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), skladno s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA, obiskovalcem omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam. Obiskovalci spletne strani lahko: spremenijo pisavo, povečajo velikost besedil, spremenijo kontrast barv na spletišču in uredijo besedilo, tako da so vse povezave podčrtane.

Spletna stran Vrtca dr. France Prešeren je delno skladna z ZDSMA zaradi izjem: skenirani dokumenti v obliki PDF zapisa, programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila), različne kompleksne tabele s podatki, organigrami, vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji sprejemamo na el. naslov: tajnistvo@vrtec-francepreseren.si ali na VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN, ERJAVČEVA CESTA 29,  1000 Ljubljana. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje.

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si

 

Izjava je bila na podlagi samoocene pripravljena 19. 11. 2020.

 

 

Maja Kunaver, ravnateljica