Šola za starše

Vsako leto v vrtcu organiziramo nekaj predavanj za starše, na katerih se pogovarjamo o razvoju in vzgoji otrok.

Na srečanja povabimo strokovnjaka s področja predšolskega obdobja, ki nam predstavi določeno temo.  Starši so vabljeni k aktivnemu sodelovanju, da spregovorijo o svojih izkušnjah, izpostavijo dileme in vprašanja, ki se jim pojavljajo pri vzgoji otrok.

Srečanja so za starše brezplačna in potekajo v popoldanskem času, od 17.00 do 18.30 ure. 
Izvajamo jih v prostorih vrtca, na podstrehah enot Prešernova in Puharjeva, za starše iz vseh enot vrtca. Zaradi lažje organizacije se starši na srečanja predhodno prijavijo v oddelku.

V Ljubljani obstaja za starše predšolskih in šolskih otrok tudi možnost brezplačne udeležbe na predavanjih v okviru Izobraževalnega centra Pika. Poleg predavanj ponujajo tudi možnost osebnega oziroma elektronskega svetovanja. Več o tem na povezavi: http://icpika.si/za-starse/