Enota Prešernova

Naslov:
Enota Prešernova, Prešernova cesta 29, 1000 Ljubljana

Telefon:
01 241 26 62

Faks:
01 241 26 61

E-pošta:
vrtec.preseren@siol.net (sporočanje odsotnosti otrok)

Poslovni čas:
6.30 - 17.00

Število oddelkov:
7 oddelkov v starosti od 3 do 6 let

Vizija enote:
Otroci doživljajo svet okrog sebe preko vseh čutov, zato jim s pomočjo glasbe, likovne umetnosti in dramatizacij omogočamo potapljanje v doživljanje, ki pri otrocih spodbuja učenje, razvoj potencialov in ustvarjalnost.