Enota Prešernova

Naslov:
Enota Prešernova, Prešernova cesta 29, 1000 Ljubljana

Telefon:
01 241 26 62

Poslovni čas:

6.30 - 17.00

Število oddelkov:
6 oddelkov v starosti od 1 do 6 let

Vizija enote:
Otroci doživljajo svet okrog sebe preko vseh čutov, zato jim s pomočjo glasbe, likovne umetnosti in dramatizacij omogočamo potapljanje v doživljanje, ki pri otrocih spodbuja učenje, razvoj potencialov in ustvarjalnost.