Zdravje in prehrana

Pri načrtovanju prehrane v vrtcu pazimo na pestrost in uravnoteženost jedilnikov, prehranjevalne navade otrok, atraktivno ponudbo hrane, vitaminsko in mineralno bogato hrano z dovolj svežega sadja in zelenjave, zadostno količino tekočin in napitkov. Za zagotavljanje varne prehrane imamo vpeljan HACCP sistem – načrt lastne notranje kontrole kuhinjskih obratov.

Vodilo pri izvajanju zdravstveno higienskega režima v vrtcu so veljavni zakonski predpisi iz področja preventivnega zdravstvenega varstva, navodila in priporočila strokovnih institucij ter navodila, dogovori in sklepi pripravljeni za interno uporabo. Redno spremljamo zdravstveno stanje otrok, sodelujemo s pediatri, starši, po potrebi pa tudi zdravstveno službo, ki predpisuje izvajanje ukrepov ob morebitnih epidemijah. Otrokom omogočamo veliko gibanja, razvijanja spretnosti ter bivanja na zraku tako na igriščih vrtca, kot tudi na sprehodih.

Načrtovanje s področja prehrane in zdravstveno-higienskega režima predstavljajo skupek prizadevanj vseh zaposlenih za zdrav življenjski slog. 

 

Sara Kovačič, vodja prehrane in zdravstveno higienskega režima

e-pošta: opzhr@vrtec-francepreseren.si