Postopno uvajanje v vrtec

Sestanek za starše sprejetih otrok

Staršem, ki vpisujete otroke v vrtec z novim šolskim letom, predstavimo vrtec in vsebino programov na uvodnem sestanku v mesecu juniju.


Okrogla miza o uvajanju

Na okrogli mizi seznanimo starše s potekom in načeli postopnega uvajanja. Organizirana je dvakrat, v juniju za vstop otrok s 1. septembrom, ter v avgustu, za medletne vstope.


Razgovor z vzgojiteljico

Pred vstopom otroka v vrtec omogočimo staršem individualno srečanje s strokovnimi delavci vrtca, kjer se pogovorite o vašem otroku in načinu uvajanja v vrtec. Uvajanje naj bo postopno, zato si zanj vzemite čas. Ob vaši prisotnosti v skupini se bo otrok počutil varneje in se tako hitreje navadil na osebe, ki skrbijo zanj in novo okolje.

Dodatne informacije o uvajanju otroka v vrtec dobite v svetovalni službi, pri vzgojiteljici, ter pri ravnateljici vrtca.