Uprava

Uprava vrtca se nahaja na lokaciji enote Vrtača, Erjavčeva cesta 29, vodstvo vrtca pa na lokaciji enote Prešernova, Prešernova cesta 29.

 

VODSTVO VRTCA

Maja Kunaver, ravnateljica
Enota Vrtača, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana
E-pošta: ravnateljica@vrtec-francepreseren.si
Telefon: 01 241 26 60; mobitel: 041 264 166

Katarina Veler Jekl, pomočnica ravnateljice
Enota Puharjeva, Puharjeva 4, Ljubljana
E-pošta: pomocnica.ravnateljice@vrtec-francepreseren.si
Telefon: 01 241 26 40; mobitel: 040 613 825


TAJNIŠTVO

Brigita Žnidaršič, poslovna sekretarka
Enota Vrtača, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana
E-pošta: tajnistvo@vrtec-francepreseren.si
Telefon: 01 241 26 20


RAČUNOVODSTVO

Apolonija Mihelač, računovodja
Enota Vrtača, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana
E-pošta: racunovodstvo@vrtec-francepreseren.si
Telefon: 01 241 26 24


OSKRBNINE

Svetlana Kogej, knjigovodstvo in oskrbnine
Enota Vrtača, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana
E-pošta: oskrbnine@vrtec-francepreseren.si
Telefon: 01 241 26 25


SVETOVALNA SLUŽBA

Patricija Urlep, svetovalna delavka
Enota Prešernova, Prešernova 29, Ljubljana
E-pošta: svetovalna.sluzba@vrtec-francepreseren.si
 Telefon: 01 241 26 62; mobitel: 030 360 898 

 

PREHRANA IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM

Aida Seferović, organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima
Enota Puharjeva, Puharjeva 4, Ljubljana
E-pošta: opzhr@vrtec-francepreseren.si
Telefon: 01 241 26 40 Mobitel: 040 583 387


Gina Veselič, vodja kuhinje
E-pošta: vodja-kuhinje@vrtec-francepreseren.si
Telefon: 01 241 26 44


Uradne ure uprave in strokovnih služb so vsak torek od 14.00 do 16.00.