Oblike sodelovanja

S starši vzpostavljamo partnerski odnos, kar pomeni, da si prizadevamo za vključevanje staršev v vse faze vzgojno-izobraževalnega procesa ter v življenje in delo vrtca. Za starše organiziramo različne oblike in možnosti vključevanja ter sodelovanja.

Skupinske oblike:

 • informativni sestanek pred vstopom otroka v vrtec;
 • okrogla miza "Prvič v vrtec" za starše sprejetih otrok;
 • oddelčni roditeljski sestanki;
 • skupne prireditve, praznovanja, delavnice;
 • strokovna predavanja in razgovori s strokovnjaki v okviru "Šole za starše";
 • druge možnosti, ki jih predlagajo starši.

Individualne oblike:

 • individualni razgovori s strokovnimi delavci pred vstopom otroka v vrtec;
 • prisotnost staršev v času uvajanja otroka v vrtec;
 • izmenjava kratkih vsakodnevnih informacij ob prihodu in odhodu otroka;
 • mesečne pogovorne minute za poglobljene razgovore o otrokovem razvoju oziroma izredna srečanja po dogovoru;
 • prisotnost in vključevanje staršev pri izvedbi programa, obogatitvenih dejavnosti, spremstva na izletih.

Staršem posredujemo:

 • informacije o tekočem delu in življenju vrtca na oglasni deski pred igralnico;
 • dnevne informacije starši-staršem;
 • splošne informacije na glavni oglasni deski vrtca;
 • informacije na spletni strani vrtca.