Enota Vrtača

Naslov:
Enota Vrtača, Erjavčeva cesta 29, 1000 Ljubljana, kateri je priključen oddelek pri OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana

Telefon:
01 241 26 28, 01 241 26 29

Poslovni čas:
6.30 - 17.00

Število oddelkov:
6 oddelkov otrok v starosti od 1 do 6 let

Vizija enote:
Preko celostnega doživljanja otrokom omogočamo, da se zavedajo sebe ter spoštujejo različnost. Spodbujamo jih k razvoju lastnih potencialov, samostojnosti, prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja ter sodelovanja v skupini. Starše spoštujemo kot enakovredne partnerje in jih vključujemo v izvedbene dejavnosti.