Zgodovina vrtca

Zgodovina Vrtca dr. France Prešeren sega v leto 1947, ko je bil v stavbi na Prešernovi cesti 29 pod istim imenom, kot ga vrtec nosi še danes, ustanovljen vrtec z enajstimi oddelki. Do leta 1959 je bilo v vrtec vključenih nekaj več kot dvesto predšolskih otrok.

V letu 1974 je vrtec posloval na štirih lokacijah in vključeval tristo petinosemdeset otrok. Na Erjavčevi cesti 29 je bila s finančno pomočjo delovnih organizacij leta 1979 adaptirana stanovanjska hiša, ki je delovala kot enota Vrtca Vrtača. V začetku je bila priključena Vrtcu Ane Ziherl, leta 1988 pa se je priključila Vrtcu dr. France Prešeren.

Vrtec dr. France Prešeren je od leta 1983 do leta 2004 spadal pod Vrtec Ljubljana Center skupaj z današnjimi vrtci: Vrtec Pod Gradom, Vrtec Ledina in Vrtec Vodmat s katerim se še vedno povezujemo preko različnih projektov.

Danes Vrtec dr. France Prešeren posluje na treh lokacijah z osemnajstimi oddelki v katerih je vključeno tristo dvajset otrok.