Projekti

Praznovanja

Strokovni delavci vrtca v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, v času Tedna kulturne dediščine, ob 25 letnici Dnevov evropske kulturne dediščine.

Ljubljana - mesto prijazno invalidom

Dejavnost se je intenzivno izvajala v prvi polovici leta 2016. Zaključili smo jo s podelitvijo nagrad ob zaključku likovnega natečaja in razstavo v prostorih enote Prešernova.

Zelena prestolnica

Projektna dejavnost strokovnih delavcev vrtca, izpeljana v sodelovanju z zunanjimi izvajalci in bližnjimi ustanovami, sofinancirana s sredstvi, pridobljenimi na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2016.

Zdrava prehrana

Projektna dejavnost strokovnih delavcev enote Vrtača, izpeljana v sodelovanju z zunanjimi izvajalci in bližnjimi ustanovami, sofinancirana s sredstvi, pridobljenimi na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2016.

Voda

Projektna dejavnost strokovnih delavcev enote Puharjeva, izpeljana v sodelovanju z zunanjimi izvajalci in bližnjimi ustanovami, sofinancirana s sredstvi, pridobljenimi na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2016.
1/3