Oddelek Sove

Naslov:
Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana, oddelek je priključen enoti Vrtača, Erjavčeva cesta 29, 1000 Ljubljana.

Telefon:
01 2412 620

E-pošta:
vrtec-erjavceva@guest.arnes.si (sporočanje odsotnosti otrok)

Poslovni čas:
7.00 - 17.00

Število oddelkov:
1 oddelek otrok v starosti od 5 do 6 let

Vizija enote:
Otroke spodbujamo k razvoju lastnih potencialov in samostojnosti. Preko sodelovanja v skupini in z drugimi enotami vrtca jim omogočamo, da se zavedajo sebe in spoštujejo različnost.