Obrazci

Vloga za vpis

Vloga za sprejem otroka v vrtec 2020/21

 

Obrazec je enoten za vse javne vrtce v MOL.

 

Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka ob vstopu v vrtec

Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec - Koronavirus 

Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka ob vstopu v vrtec (PDF, 151 KB)

Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka starši oddate vzgojiteljici na uvodnem razgovoru ali najkasneje prvi dan uvajanja.

 

Vloga za znižano plačilo vrtca

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (PDF, 165 KB)

Znižano plačilo vrtca starši uveljavljate z oddajo Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na Centru za socialno delo.

 

Plačevanje vrtca preko trajnika

Soglasje za SEPA direktno obremenitev (PDF, 158 KB)

 

Rezervacije

Izjava za koriščenje poletne rezervacije (PDF, 167 KB)
Vloga za koriščenje zdravstvene rezervacije (PDF, 206 KB)

 

Več informacij o poletni in zdravstveni rezervaciji najdete tukaj.

Izpisnica

Odjava otroka iz vrtca (PDF, 126 KB)

Izpis otroka iz vrtca pisno najavite najkasneje 15 dni pred izpisom.