Uprava

VODSTVO VRTCA

Maja Kunaver, ravnateljica
Enota Vrtača, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana
E-pošta: ravnateljica@vrtec-francepreseren.si
Telefon: 01 241 26 60; mobitel: 041 264 166

Katarina Veler Jekl, pomočnica ravnateljice
Enota Puharjeva, Puharjeva 4, Ljubljana
E-pošta: pomocnica.ravnateljice@vrtec-francepreseren.si
Telefon: 01 241 26 40; mobitel: 040 613 825


TAJNIŠTVO

Brigita Žnidaršič, poslovna sekretarka
Enota Vrtača, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana
E-pošta: tajnistvo@vrtec-francepreseren.si
Telefon: 01 241 26 20


RAČUNOVODSTVO

Apolonija Mihelač, računovodja
Enota Vrtača, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana
E-pošta: racunovodstvo@vrtec-francepreseren.si
Telefon: 01 241 26 24


OSKRBNINE

Snežana Medar, knjigovodstvo in oskrbnine
Enota Vrtača, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana
E-pošta: oskrbnine@vrtec-francepreseren.si
Telefon: 01 241 26 25


SVETOVALNA SLUŽBA

Lara Velkavrh, svetovalna delavka
Enota Prešernova, Prešernova 29, Ljubljana
E-pošta: svetovalna.sluzba@vrtec-francepreseren.si
 Telefon: 01 241 26 62; mobitel: 030 360 898 

 

PREHRANA IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM

Sara Kovačič, organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima
Enota Puharjeva, Puharjeva 4, Ljubljana
E-pošta: opzhr@vrtec-francepreseren.si
Telefon: 01 241 26 40 


Gina Veselič, vodja kuhinje
E-pošta: vodja-kuhinje@vrtec-francepreseren.si
Telefon: 01 241 26 44


Uradne ure uprave in strokovnih služb so vsak torek od 14.00 do 16.00.