Uprava

VODSTVO VRTCA

Maja Kunaver, ravnateljica
Enota Vrtača, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana
E-pošta: vrtec.presernova-lj@guest.arnes.si (ravnateljica@vrtec-francepreseren.si)
Telefon: 01 241 26 60; mobitel: 041 264 166

Marija Burnik, pomočnica ravnateljice
Enota Prešernova, Prešernova cesta 29, Ljubljana
E-pošta: vrtec.preseren@siol.net (pomocnica.ravnateljice@vrtec-francepreseren.si)
Telefon: 01 241 26 60; mobitel: 040 613 825


TAJNIŠTVO

Barbara Borlovan, poslovna sekretarka
Enota Vrtača, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana
E-pošta: vrtec-erjavceva@guest.arnes.si (tajnistvo@vrtec-francepreseren.si)
Telefon: 01 241 26 20


RAČUNOVODSTVO

Apolonija Mihelač, računovodja
Enota Vrtača, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana
E-pošta: apolonija.mihelac@guest.arnes.si (racunovodstvo@vrtec-francepreseren.si)
Telefon: 01 241 26 24


OSKRBNINE

Svetlana Kogej, knjigovodstvo in oskrbnine
Enota Vrtača, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana
E-pošta: svetlana.kogej1@guest.arnes.si (oskrbnine@vrtec-francepreseren.si)
Telefon: 01 241 26 25


SVETOVALNA SLUŽBA

Katarina Veler Jekl, svetovalna delavka
Enota Puharjeva, Puharjeva 4, Ljubljana
E-pošta: katarina.veler@guest.arnes.si (svetovalna.delavka@vrtec-francepreseren.si)
Telefon: 01 241 26 40


PREHRANA IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM

Nežka Poljanšek, organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima
Enota Puharjeva, Puharjeva 4, Ljubljana
E-pošta: nezka.poljansek@guest.arnes.si (organizator.prehrane.zhr@vrtec-francepreseren.si)
Telefon: 01 241 26 40

Gina Veselič, vodja kuhinje
E-pošta: gina.veselic@guest.arnes.si (vodja.kuhinje@vrtec-francepreseren.si)
Telefon: 01 241 26 44


Uradne ure uprave in strokovnih služb so vsak torek od 14.00 do 16.00.