S ponedeljkom ponovno odpiramo vrata vrtca

Objavljeno: 15. maj 2020

Obvestilo za starše pred ponovnim vstopom v vrtec

Z 18.5.2020 ponovno odpiramo vrata vrtca. V dogovoru z ustanoviteljem Mestno občino Ljubljana bo, ob upoštevanju navodil NIJZ, MIZŠ in ZRSŠ in izkazanih potrebah staršev, do 1.6.2020, poslovni čas vrtca spremenjen.

Poslovni čas enot Vrtca dr. France Prešeren je 9 ur, in sicer od 7. do 16. ure. Znotraj tega časa, pa se vrata posamezne igralnice odpirajo glede na potrebe staršev - urniki so vam bili posredovani. 

V času do 1.6.2020, jutranjega in popoldanskega združevanja otrok ne bo.

Ob vstopu v vrtec za starše otrok od 1 do 3 let, je obvezno razkuževanje rok in nošenje zaščitne maske. V oddelkih zaposleni ne bodo uporabljali zaščitnih mask, razen ob stiku s starši. Starši otrok od 3 do 6 let, ne vstopajo v vrtec, otroke prevzamejo strokovni delavci vrtca na vhodu v vrtec. Svoj prihod najavijo skupini preko domofona.

Starši ne pozabite ob prvem prihodu, zaposlenemu oddati izjavo o zdravstvenem stanju otroka: Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec - Koronavirus.  Ne pozabite na rezervna oblačila otrok.