Šola za starše

Objavljeno: 10. februar 2022

Spoštovani starši!

Vabljeni na srečanje Šole za starše z naslovom Živeti z otrokom in ne za otroka - vzgoja za sodelovanje, ki bo v sredo, 16. februarja, ob 17. uri, preko spletne aplikacije ZOOM. 

Srečanje bo potekalo v sodelovanju z Mestno zvezo prijateljev mladine Ljubljana. Z nami bo predavateljica Tanja Povšič, vodja programa Zavestno starševstvo Mestne ZPM Ljubljana.

***

Vzpostavitev odnosa in vzdrževanje le tega, zahteva naš čas, energijo, zavestno delovanje, vendar pa tudi željo, da odnos krepimo in ga nadgrajujemo.

V sodelovalnem odnosu pa v ospredje vedno postavljamo spoštovanje, dostojanstvo, integriteto ter avtonomnost vsakega vključenega posameznika.

Na tokratnem srečanju bomo ugotavljali kaj pomeni sodelovalni odnos in katera naša dejanja sodelovalni odnos krepijo, katera pa ga drobijo; katera naša vedenja so za razvoj našega otroka spodbudna, katera pa destruktivna; ugotavljali bomo pomen našega čustvenega odziva ter vpliv tako neverbalne kot tudi verbalne komunikacije.  Ugotavljali bomo kaj nam, kot staršu, nam kot družini in otroku, kot članu družine, sodelovanje prinaša.

Spoštovanje, dostojanstvo, integriteta, bit – so štiri besede, vodilo tega srečanja.

***

Prijave zbiramo na elektronskem naslovu svetovalna.sluzba@vrtec-francepreseren.si.

Vljudno vabljeni!