VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

Objavljeno: 19. februar 2024

Vpis otrok v Vrtec dr. France Prešeren za šolsko leto 2024/25 bo potekal od 1. do 15. marca 2024.

Vlogo za vpis morajo oddati:

-        starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec,

-        starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2023/24 in še potrebujejo vrtec,

-        starši, ki so vlogo oddali po 15. marcu 2023 in otrok ni sprejet v vrtec,

-        starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana.

 

Kako bo potekal vpis?

Starši lahko vpišejo otroka na več načinov. Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko:

  • oddajo osebno v tajništvu vrtca med 8. in 15. uro,
  • pošljejo priporočeno po redni pošti na naslov Erjavčeva 29, 1000 Ljubljana,
  • oddajo skenirano po elektronski pošti na e-naslov: tajnistvo@vrtec-francepreseren.si .

 

Povezava do vloge za vpis v vrec: http://www.vrtec-francepreseren.si/obrazci/ 

 

V primeru vprašanj glede vpisa se lahko obrnete na Katarino Veler Jekl, pomočnico ravnateljice.