Vpis v vrtec za vrtčevsko leto 2023-2024

Objavljeno: 16. februar 2023

 

Vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana za šolsko leto 2023/24 bo potekal od 1. do 15. marca 2023.

Vlogo za vpis morajo oddati:

-        starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec

-        starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2022/23 in še potrebujejo vrtec

-        starši, ki so vlogo oddali po 15. marcu 2022 in otrok ni sprejet v vrtec

-        starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana.

Vloga za vpis:

Vloga za vpis v vrtec za šol. l. 2023-2024

Obrazec za neposredno vnašanje - Vloga za vpis v vrtec za šol. l. 2023-2024

 

Kako bo potekal vpis?

Starši lahko vpišejo otroka na več načinov. Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko:

  • prinesejo osebno v vrtec v tajništvo vrtca (Erjavčeva 29),
  • pošljejo priporočeno po redni pošti,
  • pošljejo skenirano vlogo na uradni elektronski naslov vrtca.

Za dodatne informacije o vpisu se lahko obrnete na Katarino Veler Jekl (pomocnica.ravnateljice@vrtec-francepreseren.si

V nadaljevanju si preberite dodatne informacije Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje:

Kdaj starši prejmejo informacijo o sprejemu v vrtec?

Če bo v vrtec prve izbire  vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale od 4. do 6. aprila 2023. Po zasedanju komisij bodo staršem 11. aprila 2023  poslana obvestila o sprejemu otroka v vrtec, oziroma o uvrstitvi na čakalno listo. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.

 

Dodatne informacije so dostopne tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – zavihek Moja Ljubljana – Otroci  v Ljubljani – Vrtci v Ljubljani.