Ljubljana - mesto prijazno invalidom

Bistvo je očem nevidno

Dejavnost se je intenzivno izvajala v prvi polovici leta 2016. Zaključili smo jo s podelitvijo nagrad ob zaključku likovnega natečaja in razstavo v prostorih enote Prešernova. V projektni dejavnosti so sodelovale skupine enote Prešernova in oddelek Sove. Otroci so odkrivali svet invalidov preko branja slikanic, različnih iger in dejavnosti, na sprehodih in obiskih različnih ustanov. Z izvajanjem dejavnosti smo želeli pri otrocih poudariti pomen sodelovanja in spoštovanja drugačnosti. Razvijali so svoje socialne veščine, toleranco, pridobivali občutek pripadnosti in lastne vrednosti. Svoja doživetja so izražali preko različnih umetnostnih jezikov.

Pomen spoštovanja drugačnosti so spoznavali preko različnih kvalitetnih slikanic. Spoznavali so samega sebe in druge, ugotavljali da vsi pripadamo družbi in da smo pomembni. Igrali so se različne socialne igre – npr. izgubljen otrok, … Reševali hipotetične situacije (posmehovanje, draženje, …)

Razvijali so slušno in taktilno pozornost, se seznanjali z različnimi načini komunikacije, iskali različne načine reševanja motoričnih problemov.
Spoznavali so, da v družbi živimo različni ljudje, ki imamo svoje značilnosti, telesne posebnosti, potrebe, …
Preko različnih dejavnosti so se rahljali stereotipi povezani z invalidnimi ljudmi.

 

Ugotovitve vzgojiteljev ob zaključku dejavnosti:

»Pri vse sklopih sem izhaja iz literarnega sveta, ki je otrokom blizu in jim tako že na začetku približa temo, ki je sama po sebi precej zahtevna«.

»Menim, da se otroci, svoji starosti primerno, že zavedajo svoje soodgovornosti za pozitivno vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v družbo«.

»Otroci so razvili razumevanje, kako je če si oviran«.

»Razvijali so sočutje in empatijo ter ugotovili, da sami določenih stvari ne bi zmogli.«

»Bili so aktivni pri raziskovanju možnosti izboljšav za invalidne ljudi v mestu in v vrtcu«.

»Predšolski otroci so že toliko čustveno in socialno zreli, da se jih srečanje z invalidi "dotakne"«.

»Dejavnosti so delno vplivale na razmišljanje otrok, v obliki bolj spoštljivega govora o drugih ljudeh. Kažejo večje spoštovanje in zanimanje za prijatelja in mu ponudijo pomoč«.

»Otroci so razvili zavedanje o oviranostih: npr. ni enostavno hoditi, če ne vidiš, težko je prepoznati prijatelja po otipu, pisava za slepe je zanimiva, ampak vse je enako – same pikice so, …«.

»Obisk tetraplegika v skupini je bil pozitiven, saj so otroci izgubili strah pred drugačnostjo. Motiviral jih je s slikanjem z usti«.

 

Svet slepih in slabovidnih

Dejavnost Svet slepih in slabovidnih se je začela izvajati jeseni 2013 in se zaključila ob koncu šolskega leta s pregledom otroških izdelkov, izjav in fotografij. V projektu so sodelovale predšolske skupine Vrtca dr. France Prešeren, specialistka za kreativni gib in neverbalno komunikacijo Mojca Leben, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana in Narodna galerija. Glavni namen dejavnosti je bil spodbujanje občutljivosti otrok za etično dimenzijo različnosti, spoznavanje sveta slepih in slabovidnih otrok, ter rahljanje stereotipov povezanih s tem.

Otroci so preko različnih dejavnosti, ki so jih pripravile strokovne delavke oddelkov, spoznavali svet slepih in slabovidnih ter aktivirali svoja čutila preko različnih iger. Spoznali so se z brajevo pisavo v otroških slikanicah in imeli možnost izdelati napis svojega imena v brajici. Obiskali so Zavod za slepo in slabovidno mladino in njihov vrt, kjer so jih izkušeni strokovni delavci popeljali v svet čutil. Preizkusili so se v igri namiznega tenisa, se sprehodili z belo palico po poligonu, spoznali strojčke s katerimi »nastane« brajeva pisava, se igrali na različnih zvočnih igralih, … Mojca Leben je, ob svojih obiskih v skupinah, otroke izzvala k razmišljanju in iskanju načinov, kako čim bolj celostno predstaviti likovno umetnino slepemu ali slabovidnemu sogovorniku. Na veččutni delavnici v Narodni galeriji so otroci raziskovali in spoznavali svet likovnih umetnin slovenskih impresionistov. Nato pa so se še sami preizkusili kot umetniki in izdelali svoje tipne slike, po lastnem navdihu ali po vzoru velikih umetnikov.

Tema dejavnosti se je otrok močno dotaknila in jim odprla vrata v nov in nepoznan svet.