Zelena prestolnica

Izvajalec projekta: Projektna dejavnost strokovnih delavcev vrtca, izpeljana v sodelovanju z zunanjimi izvajalci in bližnjimi ustanovami, sofinancirana s sredstvi, pridobljenimi na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2016.

Trajanje projekta: 2016

Z izvajanjem projektne dejavnosti so želeli otrokom pokazati možnosti preprostega življenja, brez kupovanja vedno novih materialnih dobrin. V vseh treh enotah so strokovni delavci izpeljali izmenjavo oblačil in knjig. Pri vhodih v posamezne enote je zaživel kotiček- Knjigobežnica, omara s policami, ki so jih starši in otroci, polnili s slikanicami, revijami in knjigami. V spomladanskih mesecih so izpeljali akcijo menjave oblačil, predvsem zaradi možnosti izmenjave na prostem, saj vrtec nima večnamenskega prostora. Zbiranje oblačil je potekalo na prej določenih zbirnih mestih v vseh treh enotah, sejem menjave pa so izvedli v enoti Prešernova, v popoldanskem času, za vse tri enote. Oblačila, ki so ostala, so razstavili na stojnicah tudi v času Živ Žav-ov. Preko celotnega leta so otroci raziskovali različne možnosti recikliranja in posledično zmanjševanja odpadkov. Vzgojiteljice so za mlajše otroke pripravile dejavnosti iz najrazličnejših nestrukturiranih materialov. Otroci so se igrali s škatlami različnih velikosti, časopisnim papirjem, plastenkami. Starejši otroci so iz odsluženih nogavic in najlonk izdelovali bibe, poslikali so svoje stare majice, iz kozarcev za vlaganje so izdelali stojala za svinčnike in vaze, iz tetrapakov pa saditvena korita, v katera so posadili rože in zelišča, iz plastičnih embalaž s pokrovom so si izdelali hranilnike, okrašene s samolepilnimi tapetami ali servietno tehniko. Imeli so možnost pokazati in izživeti svojo kreativnost, poleg tega pa so krepili zavest, da je mogoče odslužene stvari ponovno uporabiti, namesto, da jih zavržemo. Z različnimi dejavnostmi in akcijami so strokovni delavci skušali otroke navajati na odgovorno vedenje do narave in našega planeta. Otroci so skrbeli za urejenost igralnic, igrišč in okolice vrtca, skrbno ločevali odpadke, pobirali veje, pometali, presajali rože, si uredili zelenjavne in zeliščne vrtove na Vrtači in Prešernovi. Ob dnevu zemlje so v vseh treh enotah pripravili skupno druženje otrok, ki mu je sledilo urejanje igrišč. Otroci so odvažali listje, plevel, kopali zemljo in sadili rože. Na popoldanskih druženjih s starši so ustvarjali iz odpadnega materiala, izdelovali žoge, živali, cvetlice, ... Otroci so preko celotnega šolskega leta obiskovali park Tivoli, opazovali spremembe v naravi, skrbeli za živali v parku. Posamezne skupine so si določile svoj kotiček ali drevo v parku, ki so ga redno obiskovali. Otroci so preko stalnega spremljanja postali tudi sami boljši opazovalci, opazili so gole veje zimskega drevesa, spomladanske brstiče in liste, ki so kasneje zrastli iz njih. Opazovali so zamrznjeno gladino tivolskega ribnika, poslušali pokanje ledu. Skrbeli so za ptice in se naučili prepoznavati različne vrste ptic, npr. vrabce, kose, golobe, vrane. Igrače v kotičkih so nadomestili različni naravni materiali, ki so jih prinašali s sprehodov. Obisk gozda, z gozdarjem Jakobom Šubicem, je potekal drugače kot so ga bili vajeni. Otroci so postali tihi poslušalci in opazovalci narave. V prijetnem vzdušju so se umirili in se zaigrali, ter iskali rešitve za svoje probleme, kako razplesti prepletene veje, kako se dotakniti deževnika… Park Tivoli so raziskovali z arhitektkama, ga spoznavali iz povsem nove perspektive in se preizkusili v vlogi načrtovalcev parka. Preko vseh dejavnosti pa so začutili pravo vrednost parka in gozda v neposredni bližini, ki nudi možnosti za igro, zabavo in sprostitev.