Sajenje rož

Najmlajši otroci so pomagali pri pomladanskem urejanju okolice.