Trajnostna mobilnost

Otroci in njihovi starši so bili preko različnih aktivnosti spodbujeni k prihajanju v vrtec na čim bolj trajnosten način.